ทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยวเวียดนามเหนือ ทัวร์เที่ยวฮานอย ทัวร์เที่ยวซาปา ทัวร์เที่ยวฮาลองเบย์ ทัวร์เที่ยวเวียดนามเหนือ ท่องเที่ยวเวียดนามเหนือ ข้อมูลทัวร์เวียดนามเหนือ ข้อมูลเที่ยวทัวร์เวียดนามเหนือ รับจัดทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามเหนือราคาประหยัด ทัวร์เวียดนามเหนือราคาพิเศษ ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามเหนือคุณภาพ ราคาทัวร์เวียดนามเหนือ บริษัททัวร์เวียดนามเหนือ บริษัทนำเที่ยวเวียดนามเหนือ

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

โปรแกรมทัวร์ เที่ยวฮานอย ซาปา ฮาลองเบย์
แบบ 4 วัน 3 คืน

 
แนวทางการท่องเที่ยวสุดคุ้ม
เยือนเวียดนามภาคเหนือ ท่องเที่ยวฮานอย ซาปา ฮาลองเบย์
ฮานอย ... เมืองหลวงของเวียดนามเหนือ ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำแห่งเดียวในโลก
ซาปา ... หลังคาโลกแห่งอินโดจีน สัมผัสขุนเขา สายลม สายหมอก ที่รายล้อมไปด้วยทุ่งนาขั้นบันได และชนเผ่าต่างๆ
ฮาลองบก (นิงห์บิงห์) ... ล่องเรือกระจาด นิงห์บิงห์ ชมถ้ำลอดตำก๊ก
(4 วัน/ 3 คืน) โปรแกรมทัวร์นี้ เราแนะนำให้เลือกใช้บริการ สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR)
Day 1: กรุงเทพฯ - ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - หุ่นกระบอกน้ำ - ลาวไก
10.30 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เคาน์เตอร์ Q
13.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 614
1